Tạp chí INPACK

Tạp chí Premier Tech Chronos' INPACK mới nhất dã duợc phát hành

Hãy tham ghé thăm chúng tôi!

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu và thách thức của bạn về hoạt động của máy cân đóng bao.

Profood Tech

Booth #673

Chicago, Illinois

26 Tháng 3 - 28 Tháng 3 2019

Trang web về sự kiện

Texas Grain and Feed

Booth #101

Texas, USA

3 Tháng 4 - 5 Tháng 4 2019

Trang web về sự kiện

Cuộc sống ngắn ngũi, hãy làm việc ở một nơi lý tưởng!

Với hơn 3000 thành viên trên toàn thế giới, chúng tôi cùng hướng đến một mục tiêu: hoàn thành công việc. Tài năng nổi trội và sự cống hiến của các thành viên là nền tảng cho sự thành công của chúng tôi.

Xem các vị trí có sẵn