Về Chúng tôi

Hãy tham ghé thăm chúng tôi!

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu và thách thức của bạn về hoạt động của máy cân đóng bao.

US Dry Bean Convention

Snowmass, Colorado, USA

20 Tháng 7 - 23 Tháng 7 2019

Trang web về sự kiện

Baltic Forum

Palanga, Lithuania

4 Tháng 9 - 6 Tháng 9 2019

Trang web về sự kiện

Envase Argentina

Buenos Aires, Argentina

10 Tháng 9 - 13 Tháng 9 2019

Trang web về sự kiện