Blog Premier Tech Chronos

Trở về trang chủ

4 LỜI KHUYÊN ĐỂ BẢO ĐẢM VẬN HÀNH MÁY AN TOÀN

Tháng 5 18, 2016

<p>Với sự ra đời các tiêu chuẩn châu Âu và quy định an toàn ở nhiều nước khác nhau, vấn đề vận hành máy móc và thiết bị an toàn đã trở thành một mối quan tâm lớn ở tất cả các ngành công nghiệp. Cách tốt nhất để đảm bảo an toàn sử dụng là thực hiện đánh giá và giảm rủi ro trong giai đoạn thiết kế của thiết bị, theo khuyến cáo của ISO 12100. Thiết kế phải tuân thủ các tiêu chuẩn phù hợp và thực hành tốt nhất để đảm bảo thiết bị đó sẽ bảo vệ an toàn và sức khỏe của người sử dụng.</p><br><p>Sau đây là những nguyên tắc cần ghi nhớ trong giai đoạn thiết kế:<br /><br /></p><br><p><strong>1- Kết hợp phương pháp giảm thiểu rủi ro và hệ thống phân cấp hiệu quả<br /></strong><br />Việc giảm thiểu rủi ro phải đi theo một trình tự hợp lý bắt đầu với việc lập ra một kế hoạch thiết kế đảm bảo an toàn. Ví dụ, để giảm áp lực thì cần phải kích hoạt thiết bị không đòi hỏi áp lực cao nhằm làm tiền đề bảo vệ người vận hành mà không cần kết hợp biện pháp bảo vệ bổ sung nào. Sau đó, bước tiếp theo của thiết kế an toàn là xem xét thiết bị an toàn nào thích hợp nhất cho việc sử dụng.<br /><br /></p><br><p><strong>2- Lựa chọn thiết bị an toàn phù hợp</strong> <br /><br />Thiết bị an toàn như công tắc, rơ le, bộ điều khiển, cảm biến và những thiết bị khác phải được lựa chọn dựa vào những nguy cơ mà chúng có thể giảm được: nguy cơ càng lớn, yêu cầu khả năng vận hành của thiết bị càng cao. Độ tin cậy và mức chẩn đoán là hai thông số quan trọng trong hoạt động của một thiết bị an toàn. Chọn thiết bị hiệu suất cao sẽ giúp tránh được sự suy giảm hoặc mất chức năng an toàn của máy móc trong suốt vòng đời của nó.<br /><br /><br /><img style="width: 347px; height: 191px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11913/ufr-plant_1.jp…; alt="" rel="43345" data-id="43345" /><br /><br /></p><br><p><strong>3- Thông báo cho người sử dụng về nguy cơ dư thừa<br /></strong><br />Ngay cả khi mục tiêu của thiết kế an toàn là triệt tiêu rủi ro, thì  mục tiêu đó vẫn không thể đạt được. Mặc dù việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro đến một mức có thể chấp nhận được, con người vẫn có thể gây ra lỗi do lạm dụng máy móc thiết bị dẫn đến việc xảy ra thương tích. Do đó, người sử dụng phải được thông báo về các hoạt động cần được nắm rõ hoặc cần hạn chế. Sổ tay hướng dẫn người sử dụng, tín hiệu hình ảnh hay âm thanh và chữ tượng hình đều giúp người sử dụng nhận thức được rủi ro. Các nhà sản xuất có thể sử dụng những công cụ hỗ trợ này như là một phần trong công tác đào tạo an toàn lao động.<br /><br /></p><br><p><strong>4- Chú ý các tiêu chuẩn an toàn mới<br /></strong><br />Việc chú ý đến các tiêu chuẩn mới về an toàn thiết bị là rất quan trọng vì các hoạt động thực tế luôn liên quan đến vấn đề này.<br /><br /><br />Tác giả: Atmane Laradi – Cố vấn về Tiêu chuẩn và An toàn <br /><br /><br /></p>

Bài kế tiếp

4 LẦM TƯỞNG VỀ ROBOT

Chúng ta thường nghe về giá cả và mối quan tâm khác trong lập luận chống lại các giải pháp robot. Tuy nhiên, lập luận đó dựa trên thông tin và đánh giá chưa đầy đủ của tỷ lệ hoàn vốn đầu tư. Sau đây là cách đánh giá một cách chính xác những gì bạn có thể đạt được từ tự động hóa robot.