4 LÝ DO ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐÚNG YÊU CẦU SỬ DỤNG THIẾT BỊ

8 Tháng Tư 2016

Điều này có thể xác định bằng trực giác. Tuy nhiên, khi bạn lập kế hoạch để mua thiết bị xử lý nguyên liệu mới, điều quan trọng là bạn phải xác định đúng yêu cầu sử dụng của bạn. Tìm hiểu thêm

TẠI SAO NÊN DÙNG MỘT BỘ LỌC HÌNH SAO?

5 Tháng Tư 2016

Bộ lọc hình sao là một cách hiệu quả khi lọc các vật liệu hữu cơ như than bùn rêu, mùn, phân trộn, dăm gỗ, các chất nền, và nhiều chất khác. Chúng thường rất đa dạng và có một khuôn nhỏ hơn so với các loại bộ lọc khác. Tìm hiểu thêm