Blog Premier Tech Chronos

Trở về trang chủ

ALMEIDA MARTINS HỢP NHẤT DƯỚI PREMIER TECH CHRONOS

Tháng 2 29, 2016

<p><img style="width: 499px; height: 120px;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11928/almeida-become…; alt="" rel="43360" data-id="43360" /><br /><br /><br />Một năm sau khi công bố thương vụ mua lại, di sản duy nhất của Almeida Martins ở Brazil và thương hiệu mạnh mẽ của Premier Tech Chronos đã hợp nhất dưới cùng một tên chung. Từ năm 1993, Almeida Martins đã phát triển rộng rãi chuyên môn về  hệ thống xử lý nguyên liệu và tích hợp robot, và sẽ tiếp tục cải tiến dưới tên Premier Tech Chronos (PTC).<br /><br />TSự hợp nhất của hai thương hiệu này không ảnh hưởng đến các sản phẩm và dịch vụ do Almeida Martins cung cấp. Đội ngũ nhân sự tận tâm vẫn ở nguyên vị trí để giải đáp thắc mắc của bạn và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Chuyên môn và di sản của Almeida Martins sẽ tiếp tục tăng trưởng thông qua Premier Tech Chronos và cho PTC cơ hội để mở rộng sự hiện diện của mình trên toàn cầu cũng như củng cố vị trí đứng đầu trong ngành công nghiệp thiết bị đóng gói.<br /><br /></p>

Bài kế tiếp

QUAN ĐIỂM CỦA CHÂU ÂU

Ngành công nghiệp thực phẩm châu Âu liên tục và phát triển nhanh chóng để theo kịp với nhiều yếu tố kinh tế, đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty đóng bao và số lượng ngày càng tăng của các thị trường mới nổi đại diện cho cả hai cơ hội lẫn mối đe dọa cho các thị trường châu Âu.