Blog Premier Tech Chronos

Trở về trang chủ

Chuẩn bị công nghiệp hóa như thế nào?

Tháng 7 12, 2016

<p>Nhiều công ty sản xuất đã quyết định chuyển đổi từ máy móc đóng gói thủ công sang đóng gói tự động. Quyết định này có thể khá đơn giản, nhưng bạn cần phải xem xét kỹ theo những gợi ý dưới đây trước khi bước vào kỷ nguyên tự động hóa, để đảm bảo quá trình chuyển đổi này trôi chảy. </p><br><p>- Là một phần của việc lắp đặt thiết bị tự động, bạn nên thuê nhân viên  có kinh nghiệm để bảo dưỡng thiết bị robot. Thậm chí nếu bạn đã đào tạo nhân viên của mình về bảo trì máy móc tự động, họ vẫn mất nhiều thời gian để tìm hiểu và khắc phục sự cố  mà họ trước đây họ chưa gặp phải.<br /><br />- Đừng đánh giá thấp kiến thức cần thiết để vận hành thiết bị robot. Quả thật thiết bị có thể tự thực hiện rất nhiều việc, nhưng quan trọng hơn bạn nên đào tạo nhân viên trước khi làm việc với robot. Việc chuyển đổi từ máy móc thủ công sang thiết bị đóng gói robot có thể phức tạp hơn bạn dự đoán, vì vậy hãy lên kế hoạch về thời gian và phải chú ý đào tạo kiến thức mới cho nhân viên. <br /><br /><br /><img style="width: 369px; height: 246px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11908/are-you-ready_…; alt="" rel="43340" data-id="43340" /><br /><br /><br />- Với phương pháp đóng gói thủ công, nhân viên đã quen với việc vận hành thiết bị và họ là một phần quan trọng trong dây chuyền sản xuất. Hãy giúp họ thích nghi với thực tế rằng đây là dây chuyền tự động, công việc của họ là đảm bảo thiết bị hoạt động đúng thay vì tự làm công việc. Một số nhân viên có thể coi đây là một thách thức cũng là cơ hội tích lũy kinh nghiệm của một lĩnh vực luôn luôn phát triển.<br /><br />- Tự động hóa dây chuyền đóng gói sẽ tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, nhưng bạn có thể gặp phải nhiều tình huống phức tạp và đòi hỏi các khóa đào tạo lâu dài. Hãy chủ động và yêu cầu hỗ trợ từ bên ngoài. Nhà cung cấp thiết bị của bạn có rất nhiều thông tin và lời khuyên để giúp bạn vận hành thành công. Hãy tìm kiếm nhà cung cấp và đối tác tốt nhất để giúp bạn tối ưu hóa dây chuyền tự động hóa.<br /><br /> - Đào tạo, đào tạo và đào tạo: Việc học công nghệ mới cần có thời gian và nỗ lực, nhưng nhưng nó mang lại nhiều lợi ích. Cần xây dựng kế hoạch đào tạo để hỗ trợ nhân viên tiếp cận kiến thức mới. Kế hoạch này sẽ giúp bạn có ý tưởng về khoảng thời gian đào tạo cần thiết trước khi dây chuyền sản xuất đạt được hiệu quả tối đa.<br /><br />- Bạn đang bước vào thời đại tự động hóa, nhưng đâu chỉ một phần thiết bị thôi? Chúng ta có thể thực hiện điều đó, nhưng hãy xem xét các bước khác trong dây chuyền của bạn. Nếu nhân viên của bạn không có khả năng duy trì nhịp điệu sản xuất bởi vì thiết bị tự động quá nhanh thì tất cả nỗ lực tối ưu hóa dây chuyền của bạn sẽ thất bại. <br /><br />- Khi việc đóng gói hoạt động theo phương pháp thủ công, sự khác biệt giữa các sản phẩm được đóng gói có thể được xử lý dễ dàng hơn nhiều so với sản phẩm trên dây chuyền tự động. Nhằm tối ưu hóa giây chuyền đóng gói tự động, bạn cần phải chuẩn hóa chi tiết của dây chuyền càng nhiều càng tốt. Chẳng hạn như việc này bao gồm cả độ ẩm ở nhà máy cũng như mật độ và chi tiết sản phẩm. <br /><br />- Khả năng sản xuất hiện tại của bạn là gì? Năng suất mục tiêu của bạn là bao nhiêu? Nếu bạn muốn đạt tỷ lệ sản xuất cao hơn với thiết bị hiện có, bạn cần suy nghĩ về mục tiêu của mình trước khi tự động hoá dây chuyền đóng gói. Hiểu rõ điều bạn muốn đạt được là rất quan trọng và nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi tự động hóa quy trình sản xuất.<br /><br /></p>

Bài kế tiếp