Blog Premier Tech Chronos

Trở về trang chủ

PREMIER TECH CHRONOS ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI TỪ FANUC

Tháng 12 14, 2015

<p>Premier Tech Chronos vô cùng tự hào thông báo đã giành được giải thưởng Doanh thu tại Kết nạp đối tác toàn cầu 2015 được tổ chức vào ngày 03/12 ở Tokyo. Cùng với  Cùng với 5 công ty khác trên thế giới, Premier Tech Chronos là công ty duy nhất ở Bắc Mỹ giành giải thưởng này,  được công nhận những đóng góp đáng kể cho việc bán hàng và quảng bá robot FANUC. <br /><br /><br /><img style="width: 410px; height: 344px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11937/fanuc-award-20…; alt="" rel="43369" data-id="43369" /><br /><br /></p><br><p>Premier Tech Chronos đưa nỗ lực chuyên môn về xử lý túi bằng robot, đóng gói và bán tấm pallet đi khắp thế giới. Là một “đối tác trong nước với tầm nhìn toàn cầu”, việc mở rộng có hệ thống ra toàn cầu của thương hiệu này là một nỗ lực suốt nhiều năm. Theo FANUC, “Nỗ lực bán hàng toàn cầu và cam kết tự động hóa FANUC của PTC đã củng cố công việc kinh doanh cho FANUC trên toàn cầu và đưa Premier Tech thành một công ty tích hợp hệ thống được ủy quyền toàn cầu cho FANUC”.</p><br><p>Giải thưởng này góp phần vào hai giải trước đây mà Premier Tech Chronos đã thắng trong năm nay với FANUC Hoa Kỳ: Giải thưởng Thành tựu và giải thưởng Dẫn đầu bán hàng hơn 100 robot.</p><br><p>Trong hơn 12 năm nay, Premier Tech Chronos đã phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp bộ phận máy FANUC Hoa Kỳ, một nhà dẫn đầu quốc tế trong sản xuất giải pháp robot thông minh. Trong năm 2009, PTC trở thành công ty tích hợp uy tín của Chuyên gia thị trường chiến lược của FANUC. Ngành robot hiện dẫn đầu trong cải tiến đóng gói bao bì, Premier Tech Chronos tự hào là một trong những đối tác lớn nhất của FANUC trong công nghiệp đóng gói.</p>

Bài kế tiếp