Blog Premier Tech Chronos

Trở về trang chủ

TẬP TRUNG XỬ LÝ VẬT LIỆU

Tháng 3 3, 2016

<p>Premier Tech Chronos (PTC) đặt mục tiêu trở thành một đơn vị vững chắc cao cấp về vận chuyển pallet cũng như tất cả các thiết bị xử lý vật liệu ngoại vi. Qua nhiều năm, PTC đã mua lại nhiều công ty (GescoFAB, vonGAL, Smurfit-Stone, Almeida-Martins, Chronos Richardson, Richard Simon và W.G. Durant), mỗi công ty trong số đó đã triển khai thiết kế của mình về tính năng và thuộc tính đến các thị trường mục tiêu của mình. <br /><br />Trong quy hoạch TẦM NHÌN 2020, PTC đã quyết định đặt  đội ngũ kỹ thuật cùng với đội ngũ nhỏ thương mại để giải quyết thị trường cũng như thành lập và trở thành một đơn vị liên quan trong lĩnh vực này.<br /><br />Giám đốc sản phẩm và trưởng đoàn Éric Allard chỉ mới được bổ nhiệm gần đây. Allard có 21 năm kinh nghiệm xử lý vật liệu và sẽ là trưởng đoàn kỹ thuật trong công tác tiêu chuẩn hóa dòng sản phẩm theo kế hoạch.<br /><br /><br /><img style="width: 441px; height: 294px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11927/pallet-conveyo…; alt="" rel="43359" data-id="43359" /><br /><br />Thời gian còn lại của năm 2016, PTC sẽ thực hiện đánh giá chiều sâu về các thiết kế hiện tại, lấy tất cả những mặt tích cực của mỗi thiết kế để xem xét cũng như các chi phí và quy trình sản xuất Montgomery (Alabama). “Chúng tôi sẽ tập trung năng lực của mình cho sự phát triển của hệ thống xử lý palet xử lý với tỷ lệ giá/chất lượng tốt nhất.” Allard cho biết. “Đây chỉ là một vấn đề nhận liên quan đến ngành công nghiệp sau này.” ông nói thêm.<br /><br />PTC cam kết chiến lược này và sẽ đầu tư mạnh vào lĩnh vực này trong vòng năm năm tới. Mặc dù điều này vẫn còn là một chiến lược của Mỹ trong hiện tại, song nó sẽ sớm mở rộng tới các lục địa khác, vì PTC luôn hướng tới tiêu chuẩn hóa toàn cầu.</p>

Bài kế tiếp