Almeida Martins

Premier Tech Chronos đã mua lại công ty Almeida Martins, một công ty Brazin nổi tiếng với thiết bị đóng gói và xử lý nguyên liệu công suất cao. Thương vụ mua lại mang tính chiến lược này giúp Premier Tech Chronos đa dạng hoá dây chuyền sản phẩm cũng như nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường 

Bạn có nhu cầu về phụ kiện, hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ cho thiết bị bạn đang sử dụng?

Xem các dịch vụ khách hàng