B.A.G. Equip

Premier Tech Chronos đã mua lại B.A.G. Equip năm 2000. Theo sau thương vụ mua lại W.G. Durant (một hãng sản xuất thiết bị đóng gói có khóa), bước đi hiển nhiên tiếp theo của Công ty là phải có được dây chuyền sản xuất thiết bị nạp liệu FIBC, từ đó mở rộng danh mục sản phẩm của mình. Qua nhiều năm, Premier Tech Chronos đã tích hợp các công nghệ này vào trong danh mục sản phẩm của mình.


Nếu bạn sở hữu thiết bị của B.A.G. Equip equipment, Premier Tech Chronos sẽ cung cấp phụ tùng chính hãng và đầy đủ dịch vụ sau bán cho nhãn hàng này. Theo đó, người dùng thiết bị B.A.G. Equip có thể tiếp cận với một đội hậu mãi chuyên nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

Bạn có nhu cầu về phụ kiện, hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ cho thiết bị bạn đang sử dụng?

Xem các dịch vụ khách hàng