STONEPAK

STONEPAK được thành lập vào năm 2009 từ thương vụ mua lại phân khúc thiết bị đóng bao của Graphic Packaging International, Inc. Thương vụ này giúp Premier Tech Chronos (PTC) trở thành một trong những nhà sản xuất thiết bị đóng bao van quan trọng nhất và là nhà cung cấp giải pháp mới cho công nghiệp hoá chất, khoáng sản và thực phẩm.


Năm 2015, PTC đã đưa thiết bị STONEPAK vào danh mục sản phẩm của mình, tiếp nối truyền thống như đã thực hiện với Bates, St. Regis Bates, Stone Container, Bates, St. Regis Bates, Stone Container, Smurfit-Stone, Altivity, Graphic Packaging và bây giờ là Stonepak.

Bạn có nhu cầu về phụ kiện, hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ cho thiết bị bạn đang sử dụng?

Xem các dịch vụ khách hàng