vonGAL

Premier Tech Chronos (PTC) mua lại tập đoàn vonGAL vào tháng 6 năm 2012. Có trụ sở tại Montgomery, Alabama, Mỹ. vonGAL là một trong ba nhà sản xuất hàng đầu về hệ thống xếp pallet tiêu chuẩn, tập trung chủ yếu vào thị trường đóng bao cho nguyên liệu cứng ở Mỹ. Dòng sản phẩm của nó nổi bật với chi phí thấp, tốc độ chậm đã được nâng cấp và đạt đến tốc độ 200 bao một phút.

Vào năm 2015, PTC đã đưa  thiết bị của vonGAL vào danh mục sản phẩm của mình. PTC tiếp tục cung cấp sản phẩm có chất lượng và dịch vụ tương đương như vonGAL đã làm trong 60 năm qua.

Bạn có nhu cầu về phụ kiện, hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ cho thiết bị bạn đang sử dụng?

Xem các dịch vụ khách hàng