Tìm hiểu thêm

Làm mới thiết bị nghĩa là nâng cấp máy móc trong quá trình vận hành nhằm khôi phục lại thiết bị theo như tình trạng ban đầu của nó. Thực hiện quá trình này, chúng tôi phải giải quyết mọi vấn đề của máy móc và liên quan đến việc thay thế các bộ phận ban đầu của nó. Làm mới thiết bị là sự lựa chọn đúng đắn đối với những khách hàng đã sở hữu máy móc của PTC trong nhiều năm do kéo dài tuổi thọ đáng kể và giảm chi phí bảo trì.