Tìm hiểu thêm

Yêu cầu về sự tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và đảm bảo tại nơi làm việc ngày một khắt khe. Hơn nữa, tất cả các thiết bị công nghiệp mới được thiết kế theo các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo có cùng một mức độ an toàn với thiết bị cũ. Premier Tech Chronos có giám đốc phụ trách Tiêu chuẩn & An toàn Quốc tế là người sẽ cập nhật các tiêu chuẩn an toàn và giúp khách hàng áp dụng các tiêu chuẩn đó.

  • Nâng cấp theo tiêu chuẩn ANSI / PMMI B155.1-2006 hoặc tiêu chuẩn khác
  • Màng chắn bảo vệ, màn cửa ánh sáng an toàn, cảm biến, hàng rào, v.v…
  • Đánh giá công tác an toàn
  • Trình tự khóa cửa
  • Công tắc an toàn