Đóng và Khép miệng Bao

Premier Tech Chronos (PTC) là một công ty hàng đầu quốc tế trong ngành công nghiệp thiết bị đóng bao tự động. Các dòng sản phẩm đóng gói toàn diện và tích hợp bao gồm các thiết bị hiện đại như thiết bị đóng gói và đóng miệng bao cho một số loại bao bì, bao gồm bao miệng mở và bao nắp lật. Chúng hoàn toàn phù hợp cho một loạt các ngành nghề như thực phẩm, thức ăn, hạt giống và cây trồng, thảm cỏ và sân vườn, hóa chất, khoáng sản, v.v.