Xi-măng/vữa

Hệ thống máy tự động được minh họa bên dưới là ví dụ điển hình của hệ thống đóng bao tích hợp dành cho xi măng/vữa. Hệ thống này được trang bị một máy đóng bao van dạng bơm, một rô bốt xếp pallet và một máy phủ màng co bảo vệ. Chúng tôi có đủ các thiết bị đóng bao xi măng cho dù qui mô dự án của bạn lớn hay nhỏ.


Máy đóng bao van và hệ thống xử lý bao bằng robot từ STONEPAK luôn có sẵn cho việc thức hiện hệ thống máy tự động hoàn toàn. Nếu bạn sử dụng thiết bị làm đầy bao, thay bao, may bao và đóng bao bằng robot thì hệ thống tích hợp của STONEPAK là lựa chọn đúng đắn: nó bao gồm một thiết bị HMI điều khiển và theo dõi toàn bộ hệ thống đóng bao. Premier Tech Chronos cũng cung cấp các hệ thống xếp pallet thông thường và một hệ thống bọc màng bảo vệ tay xoay. Các máy đóng bao xi-măng từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng bao xi-măng/vữa ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp chuột vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.