Đồ ăn ngọt

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói đồ ăn ngọt của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao mở miệng tốc độ cao phun đơn, một máy xếp rô-bốt, một máy bọc căng tay xoay, v.v.... Nó có thể đạt tối đa tới 22 BPM với các túi 50 lb. Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói đồ ăn ngọt cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Premier Tech Chronos cũng cung cấp một hệ thống đóng gói bán tự động được trang bị một máy đóng bao thủ công (theo khối lượng). Đối với một giải pháp bán tự động khác, Máy đóng bao Hở miệng Series PTH-900 là một giải pháp phải chăng và linh hoạt. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn từ STONEBAK cũng sẵn có. Các máy đóng bao và đóng gói đồ ăn ngọt từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy. 


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói đồ ăn ngọt ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.