Cực mịn

Các sản phẩm bên dưới là các máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói cho sản phẩm hóa học cực mịn của mình như than đen và bột silic. Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy đổ đầy bao van chân không, một máy xếp rô-bốt, một máy quấn màng, v.v... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói chất hóa học cực mịn cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Premier Tech Chronos cũng cung cấp một máy đóng gói van áp suất khí (dòng cưỡng bức) từ STONEPAK, một bộ phận xếp rô-bốt và một máy bọc căng. Các máy khép túi có van, máy may túi có van và hệ thống vận chuyển túi rô-bốt từ STONEPAK cũng sẵn có cho việc thực hiện tự động hóa hoàn toàn. Nếu bạn sử dụng một vài máy đổ đầy bao, máy dập bao, máy khép bao và máy may rô-bốt, máy đóng gói tích hợp của STONEPAK là lựa chọn tuyệt vời: nó bao gồm một HMI đơn điều khiển và theo dõi toàn bộ hệ thống đóng bao. Các máy xếp nén thông thường cũng có thể được lựa chọn. Các máy đóng bao và đóng gói sản phẩm hóa học cực mịn từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy. 


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói sản phẩm hóa học cực mịn ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đổ đầy Bao van