Máy đóng bao cỏ khô

Premier Tech Chronos (PTC) cung cấp nhiều sự lựa chọn có máy đóng bao cỏ khô, máy xếp pallet và máy cuốn màng pallet.  Với công suất cho ra khối 1 đến 6 ft3, máy VP-400 là lựa chọn hoàn hoản dành cho bao nén cỏ khô. Đối với giải pháp cuối cùng, chúng tôi cung cấp nhiều sự lựa chọn dành cho máy xếp pallet thông thường hoặc xếp pallet bằng rô bốt cũng như máy căng màng và phủ màng.

Cho dù qui mô dự án của bạn như thế nào, Premier Tech Chronos có thể cung cấp máy đóng bao cỏ khô cho dây chuyền sản xuất với qui mô nhỏ, vừa và lớn. Xem danh sách các loại máy cân đóng bao cỏ khô mà chúng tôi có thể cung cấp như bên dưới. Để biết them thông tin, bạn chỉ cần nhấp chuột vào sản phẩm mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao nén

Four-station baler

VP-410 Series

For products such as wood shavings, peat moss, cellulose, etc.

Produces 1ft3 –6 ft3 bales

Up to 6 bales/minute

Phủ màng co Bảo vệ

Máy phủ màng co

LH-400 Series

Giải pháp quấn pallet nhanh chóng là sử dụng xe moóc phủ màng co lên các kiện hàng

Không cần phải quay tấm pallet đang được tải

Tối đa 110 LPH

Máy phủ màng co

STRETCH-ALL

Giải pháp quấn pallet nhanh chóng là sử dụng xe moóc phủ màng co lên các kiện hàng

Không cần phải quay tấm pallet đang được tải

Tối đa 100 LPH