Đường

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói đường của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun đơn, một máy xếp rô-bốt, một máy bọc căng, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói đường cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Đối với các ứng dụng ở tốc độ cao hơn, Premier Tech Chronos cũng có thể cung cấp cho bạn một cân đo trọng lượng tịnh kép, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun kép, một máy xếp rô-bốt tốc độ cao và một máy quấn màng.  Đối với một giải pháp bán tự động, Máy đóng bao hở miệng Series PTH-900 là một giải pháp hoàn hảo. Để đóng gói đường bột, PTC cung cấp một dây chuyền hoàn chỉnh bao gồm các máy đóng gói túi có van thay cho máy đóng bao hở miệng. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn từ STONEPAK cũng như các máy đổ đầy bao khối lượng lớn FIBC cũng sẵn có. Các máy đóng bao và đóng gói đường từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói đường ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đổ đầy Bao van

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)

Máy đóng bao Thủ công