Máy đóng bao hoàn chỉnh

Premier Tech Chronos (PTC) cung cấp số lượng lớn máy đóng bao hoàn chỉnh, máy xếp pallet và máy cuốn màng pallet. Hệ thống máy đóng bao hoàn chỉnh được trang bị một bộ cấp liệu lưu lượng để đo lượng nguyên liệu chính xác khi đổ vào bao, một máy đóng bao FFS, một máy xếp pallet tiêu chuẩn, và một máy cuốn màng pallet. PTC cũng có thể cung cấp máy đóng bao bán tự động hoàn chỉnh nếu bạn chưa cần đến giải pháp tự động hoàn toàn.

PTC có thể giúp bạn giải pháp tự động hóa toàn bộ hệ thống hoặc từng phân đoạn. Cho dù qui mô dự án của bạn như thế nào, Premier Tech Chronos cũng có thể  cung cấp máy đóng bao hoàn chỉnh cho giây chuyền sản xuất nhỏ, trung bình hoặc lớn.

Chúng tôi cung cấp danh sách máy đóng bao hoàn chỉnh như bên dưới. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp chuột vào sản phẩm mà bạn quan tâm.