Máy đóng bao mùn cưa

Danh sách máy đóng bao dưới đây là thiết bị tiêu biểu được sử dụng cho dây chuyền đóng bao mùn cưa. Đối với giải pháp làm đầy bao, có nhiều máy đóng bao mùn cưa phụ thuộc vào kích thước kiện hàng và tỷ lệ sản xuất được yêu cầu.  Có nhiều lựa chọn cho máy xếp pallet và máy cuốn màng pallet nếu bạn cần tự động hóa cho dây chuyền sản xuất.

Cho dù qui mô dự án của bạn như thế nào, Premier Tech Chronos có thể cung cấp máy đóng bao mùn cưa dành cho qui mô sản xuất nhỏ hoặc lớn. Xem danh  sách toàn diện về các thiết bị có thể dùng đóng bao mùn cưa. Để biết thêm thông tin, bạn chỉ cần nhấp chuột vào bất cứ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao nén

Four-station baler

VP-410 Series

For products such as wood shavings, peat moss, cellulose, etc.

Produces 1ft3 –6 ft3 bales

Up to 6 bales/minute

Phủ màng co Bảo vệ

Máy phủ màng co

LH-400 Series

Giải pháp quấn pallet nhanh chóng là sử dụng xe moóc phủ màng co lên các kiện hàng

Không cần phải quay tấm pallet đang được tải

Tối đa 110 LPH

Máy phủ màng co

STRETCH-ALL

Giải pháp quấn pallet nhanh chóng là sử dụng xe moóc phủ màng co lên các kiện hàng

Không cần phải quay tấm pallet đang được tải

Tối đa 100 LPH