Máy đóng bao phân bón

Premier Tech (PT) mang lại nhiều lựa chọn cho máy đóng bao phân bón, máy xếp pallet và máy cuốn màng pallet. Dây chuyển đóng bao tiêu chuẩn dành cho phân bón được trang bị với một máy nạp liệu theo dung tích, một máy đóng bao FFS, một máy xếp pallet thông thượng hoặc bằng rô bốt và một máy phủ màng căng tay. Nếu bạn chưa cần giải  pháp tự động hoàn toàn, PT cũng có thể sản xuất máy đóng bao thủ công hoặc bán tự động dành cho phân bón mà có thể đạt công suất 20 bao một phút. Nếu bạn sự dụng các loại bao có sẵn thay vì bao FFS, PT có thể cung cấp một máy đóng bao miệng mở cùng với bộ nạp liệu theo dung tích.

Cho dù qui mô dự án của bạn như thế nào, Premier Tech có thể cung cấp máy cân đóng bao dành cho dây chuyền sản xuất nhỏ, vừa và lớn. Dưới đây là danh sách thiết bị toàn diện có thể sử dụng đóng bao phân bón. Để biết thêm thông tin, bạn chỉ cần nhấp chuột vào bất cứ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.