Bột gỗ

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói bột gỗ của mình.  Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy đóng gói túi có van mũi khoan từ STONEPAK, một máy xếp rô-bốt, máy quấn màng, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói bột gỗ cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Premier Tech Chronos cũng có thể cung cấp cho bạn một máy đóng gói van áp suất khí (dòng tia) từ STONEPAK, một máy xếp và một máy bọc căng xoay được, kết hợp lại có thể đạt tới tối đa 3 BPM (với một máy đóng gói). Các máy đóng gói bột gỗ từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói bột gỗ ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đổ đầy Bao van

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)