BỘT MỲ

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói bột mỳ của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun đơn, một máy xếp rô-bốt, một máy bọc căng, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói bột mỳ cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn. 


Đối với các ứng dụng ở tốc độ cao hơn, Premier Tech Chronos cũng có thể cung cấp cho bạn một cân đo trọng lượng tịnh kép, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun kép, một máy xếp thông thường hoặc rô-bốt, và một máy bọc căng. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn, máy đóng bao đổ đầy và khép miệng hình ống, máy đóng gói túi có van và máy đổ đầy bao khối lượng lớn FIBC cũng sẵn có.


Các máy đóng bao và đóng gói bột mỳ từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy. 


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói bột mỳ ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm. 

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đổ đầy Bao van

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao Thủ công