Đất

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng bao và đóng gói đất của mình.  Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy nạp dung tích, một máy đóng bao FFS, một máy xếp thông thường, một máy bọc căng tay xoay, v.v... Nó có thể đạt tới 32 BPM với các bao dung tích 0,75 m3 được xếp theo chồng 5 bao. Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói đất cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Đối với các loại bao được tạo sẵn, chất lượng cao với các tính năng và tùy chọn đặc biệt, Premier Tech Chronos có thể cung cấp cho bạn một máy đóng bao hở miệng (để đổ đầy các bao nhựa kích thước nhỏ, loại gối hoặc kẹp bên), cùng với một máy nạp dung tích, một máy xếp (thông thường hoặc rô-bốt), và một máy bọc căng. Bạn cũng có thể chọn một hệ thống đóng gói bán tự động được trang bị một máy đóng bao dung tích thủ công. Các máy đóng bao và đóng gói đất từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong dây chuyền đóng bao và đóng gói đất ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.