Đồ gia vị

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói đồ gia vị của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun đơn, một máy xếp rô-bốt, một máy bọc căng, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói đồ gia vị cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Premier Tech Chronos cũng có thể cung cấp cho bạn một máy đóng bao hở miệng nén (cân tổng trọng hoặc trọng lượng tịnh), một máy xếp và một máy bọc căng.  Hệ thống xếp hàng (rô-bốt hoặc thông thường) có thể dán chồng bao cũng có thể được chọn để sử dụng cùng các túi mạn khô chóp cao. Đối với quy mô sản xuất tốc độ cao, giải pháp lý tưởng bao gồm kết hợp giữa một máy đóng bao hở miệng phun kép với một máy xếp (thông thường hoặc rô-bốt) và một máy quấn màng. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn từ STONEPAK cũng như các máy đổ đầy bao khối lượng lớn FIBC cũng sẵn có. Các máy đóng bao và đóng gói đồ gia vị từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy. 


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói đồ gia vị ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm. 

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đổ đầy Bao van

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)

Máy đóng bao Thủ công