Hạt bắp ngô

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng bao và đóng gói hạt bắp ngô của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun đơn, một máy xếp rô-bốt, một máy bọc căng tay xoay, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói hạt bắp ngô cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Đối với quy mô sản xuất tốc độ cao (tối đa 35 BPM), giải pháp lý tưởng bao gồm kết hợp giữa một cân đo trọng lượng tịnh kép với một máy đóng bao miệng hở miệng phun kép, một máy xếp rô-bốt tốc độ cao, và một máy bọc căng hoặc máy quấn màng. Premier Tech Chronos cũng đã phát triển một cân trộn dành riêng cho hạt bắp ngô, thiết bị này có khả năng đảo đều và đảo chính xác.


Đối với một giải pháp bán tự động thì Máy đóng bao hở miệng Sê-ri PTH-900 là một giải pháp phải chăng. Một hệ thống chuyển túi rô-bốt có thể dễ dàng được bổ sung vào hệ thống vận hành hoàn toàn tự động hóa của bạn, đạt tới tối đa 20 BPM. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn từ STONEPAK và máy đổ đầy bao khối lượng lớn FIBC cũng sẵn có. Premier Tech Chronos cũng cung cấp một hệ thống đóng gói bán tự động được trang bị một máy đóng bao thủ công (theo khối lượng), có thể đạt tới tối đa 15 BPM. Các máy đóng bao và đóng gói hạt bắp ngô từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong dây chuyền đóng gói hạt bắp ngô ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)

Máy đóng bao Thủ công