Khoáng chất

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói và đóng bao khoáng chất của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy đổ đầy bao có van không khí (dòng cưỡng bức), một máy xếp rô-bốt, một máy quấn màng, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói khoáng chất cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn. 


Các máy khép túi có van, máy may túi có van và hệ thống vận chuyển túi rô-bốt từ STONEPAK cũng sẵn có cho việc thực hiện tự động hóa hoàn toàn. Nếu bạn sử dụng một vài máy đổ đầy bao, máy dập bao, máy khép bao và máy may rô-bốt, máy đóng gói tích hợp của STONEPAK là lựa chọn tuyệt vời: nó bao gồm một HMI đơn điều khiển và theo dõi toàn bộ hệ thống đóng bao. Premier Tech Chronos mang tới các giải pháp cho việc đóng gói khoáng chất dạng hạt, bao gồm một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao FFS, một máy xếp thông thường, một máy bọc căng, v.v.... Premier Tech Chronos cũng có thể cung cấp cho bạn một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng gói miệng hở, một máy xếp, và một máy bọc căng hoặc máy quấn màng. Các máy đóng bao và đóng gói khoáng chất từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói khoáng chất ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đổ đầy Bao van

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao Thủ công