Thóc lúa

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói thóc lúa của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun đơn, một máy xếp thông thường, một máy bọc căng tay xoay, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói thóc lúa cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Đối với các ứng dụng ở tốc độ cao hơn, Premier Tech Chronos cũng có thể cung cấp cho bạn một cân đo trọng lượng tịnh kép, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun kép, một máy xếp rô-bốt tốc độ cao, và một máy quấn màng. Premier Tech Chronos cung cấp cho bạn một dây chuyền bao gồm một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao FFS, một máy xếp thông thường, và một máy bọc căng.  Đối với một giải pháp bán tự động thì Máy đóng bao hở miệng Series PTH-900 là một giải pháp phải chăng và linh hoạt. Một hệ thống chuyển túi rô-bốt có thể dễ dàng được bổ sung vào hệ thống vận hành hoàn toàn tự động hóa của bạn. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn từ STONEPAK, một máy đóng bao FFS hình ống và các máy đổ đầy bao khối lượng lớn FIBC cũng sẵn có. Các máy đóng bao và đóng gói thóc lúa từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói thóc lúa ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm. 

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)

Máy đóng bao Thủ công