Thức ăn vật nuôi

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói thức ăn vật nuôi của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun đơn, một máy xếp rô-bốt tốc độ cao, một máy quấn màng, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói thức ăn vật nuôi cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Premier Tech Chronos cũng cung cấp một phiên bản phun đơn của máy đóng bao mở miệng tốc độ cao, máy này có thể đạt tới tối đa 25 BPM khi kết hợp với một máy xếp (rô-bốt hoặc thông thường) và một máy bọc căng.  Đối với một giải pháp bán tự động thì Máy đóng bao Hở miệng Series PTH-900 là một giải pháp phải chăng. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn từ STONEBAK cũng sẵn có. Các máy đóng bao và đóng gói thức ăn vật nuôi từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói thức ăn chó/mèo ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.


Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)

Máy đóng bao Thủ công