Vỏ cây

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói và đóng bao bỏ cây của mình.  Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy nạp dung tích, một máy đóng bao FFS, một máy xếp thông thường, một máy bọc căng tay xoay, v.v.... Bạn cũng có thể lựa chọn một hệ thống đóng gói bán tự động được trang bị một máy đóng bao dung tích thủ công. Premier Tech Chronos cung cấp thiết bị đóng gói vỏ cây mà bạn có thể tin tưởng. Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, chúng tôi sản xuất thiết bị đóng gói đất cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong dây chuyền đóng gói và đóng bao vỏ cây ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.