Sợi gốm

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng bao và đóng gói bông sợi gốm của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy đóng bao hướng tâm (được thiết kế riêng cho việc đóng bao sợi gốm), một hệ thống dập và khép túi tự động (màng hình ống), một máy xếp nén tự động, một máy bọc căng xoay được, v.v... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, chúng tôi sản xuất thiết bị đóng bao và đóng gói sợi gốm cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Premier Tech Chronos cũng giới thiệu một hệ thống dập và khép túi tự động cho túi làm sẵn và một máy dập túi tự động cho các túi được làm từ cuộn màng hình ống, được thiết kế cho vừa với các máy đóng bao tấm cách ly hiện tại.  Các máy đóng bao và đóng gói gốm từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói bông sợi gốm rời ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.