Các giải pháp lâm nghiệp khác

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói sữa bột của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao FFS, một máy xếp thường, một máy bọc căng tay xoay, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói các sản phẩm gỗ cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Đối với các sản phẩm có thể nén được, một máy đóng kiện bốn trạm và máy đóng bao FFS ngang cũng sẵn có, kết hợp với một máy xếp nén tự động và một máy bọc căng xoay được. Premier Tech Chronos cũng giới thiệu một máy đóng bao FFS hoặc một máy đóng bao hở miệng tự động cho các sản phẩm chảy tự do.  Đối với một giải pháp bán tự động, Máy đóng bao hở miệng Series PTH-900 là một giải pháp linh hoạt có thể được nâng cấp lên thành một hệ thống hoàn toàn tự động.  Các máy đóng gói gỗ từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói gỗ ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đổ đầy Bao van

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao nén

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)

Máy đóng bao Thủ công