Hạt thức ăn cho chim

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói hạt thức ăn cho chim của mình.  Các dây chuyền đóng gói có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao FFS, một máy xếp thường, một máy bọc căng, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói hạt thức ăn cho chim cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Premier Tech Chronos cũng có thể cung cấp cho bạn một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao mở miệng tốc độ cao phun đơn, một máy xếp rô-bốt và một máy bọc căng. Để đạt được chất lượng bao tốt hơn hoặc các tích hợp các tính năng và tùy chọn đặc biệt, bạn có thể lựa chọn một máy đóng bao hở miệng (để đổ đầy các bao nhựa làm sẵn, kích thước nhỏ, loại gối hoặc loại kẹp bên) cùng với một máy xếp rô-bốt và một máy bọc căng. Đối với một giải pháp bán tự động khác, Máy đóng bao Hở miệng Series PTH-900 là một giải pháp phải chăng và linh hoạt. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn từ STONEPAK, một máy đóng bao FFS hình ống và các máy đổ đầy bao khối lượng lớn FIBC cũng sẵn có. Các máy đóng bao và đóng gói hạt thức ăn cho chim từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong dây chuyền đóng gói hạt thức ăn cho chim ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)

Máy đóng bao Thủ công