Phân bón

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói sữa bột của mình.  Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun đơn, một máy xếp thông thường, một máy quấn màng, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói phân bón cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Premier Tech Chronos cũng có thể cung cấp cho bạn một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao FFS, một máy xếp thông thường hoặc rô-bốt và một máy quấn màng. Nếu bạn đang sử dụng loại túi có van, Premier Tech có thể cung cấp máy khoan tay hoặc máy đóng gói không khí (dòng cưỡng bức) từ STONEPAK. Đối với quy mô sản xuất tốc độ cao, giải pháp lý tưởng bao gồm kết hợp giữa một máy đóng bao hở miệng phun kép với một máy xếp rô-bốt tốc độ cao và một máy quấn màng.  Đối với một giải pháp bán tự động thì Máy đóng bao Hở miệng Series PTH-900 là một giải pháp phải chăng và linh hoạt. Hệ thống xếp hàng (rô-bốt hoặc thông thường) có thể dán chồng bao cũng có thể được chọn để sử dụng cùng các túi mạn khô chóp cao. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn từ STONEPAK, một máy đóng bao FFS hình ống và các máy đổ đầy bao khối lượng lớn FIBC cũng sẵn có.


Các máy đóng bao và đóng gói phân bón từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.

Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói phân bón ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đổ đầy Bao van

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)

Máy đóng bao Thủ công