Sữa bột

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói sữa bột của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy đóng bao hở miệng với máy đổ đầy từ dưới lên, một máy xếp rô-bốt, một máy bọc căng tay xoay, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói sữa bột cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Máy đóng bao hở miệng với máy đổ đầy từ dưới lên là một phương pháp module thực sự sáng tạo, từ bán tự động chuyển sang hoàn toàn tự động. Các máy bọc căng xoay được cũng sẵn có. Các máy đóng bao và đóng gói sữa bột từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói sữa bột ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.