Thức ăn cho cá

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói thức ăn cho cá của mình.  Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao FFS, một máy xếp thường, một máy bọc căng, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói thức ăn cho cá cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Premier Tech Chronos cũng cung cấp một hệ thống đóng gói bán tự động được trang bị một máy đóng bao thủ công (theo khối lượng). Để đạt được chất lượng bao tối ưu hoặc các tích hợp các tính năng và tùy chọn đặc biệt, bạn có thể lựa chọn một máy đóng bao hở miệng (để đổ đầy các bao nhựa làm sẵn, kích thước nhỏ, loại gối hoặc loại kẹp bên) cùng với một máy xếp rô-bốt và một máy bọc căng. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn từ STONEBAK cũng sẵn có. Các máy đóng bao và đóng gói thức ăn cho cá từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói thức ăn cho cá ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đổ đầy Bao van

Máy đóng bao FIBC

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)

Máy đóng bao Thủ công