Thức ăn gia súc

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói thức ăn gia súc của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một cân đo trọng lượng tịnh, một máy đóng bao hở miệng tốc độ cao phun đơn, một máy xếp rô-bốt, một máy bọc căng tay xoay, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói thức ăn gia súc cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.

Đối với quy mô sản xuất tốc độ cao, giải pháp lý tưởng bao gồm kết hợp giữa một cân đo trọng lượng tịnh kép, một máy đóng bao miệng hở miệng phun kép, một máy xếp rô-bốt tốc độ cao và một máy bọc căng. Đối với một giải pháp bán tự động, Máy đóng bao Hở miệng Series PTH-900 là một giải pháp phải chăng và linh hoạt. Máy bện/máy khép đáy túi vát nhọn từ STONEBAK và một máy đóng bao FFS hình ống cũng sẵn có. Các máy đóng bao và đóng gói thức ăn gia súc từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói thức ăn gia súc ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao hở miệng

Máy đóng bao Tạo hình đổ đầy và khép miệng (FFS)

Máy đóng bao Thủ công