Xenluloza

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói và đóng bao xenluloza của mình.  Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy đóng bao FFS ngang, một máy xếp nén tự động, một máy bọc căng xoay được, v.v... Nhiều máy đóng bao có thể được hỗ trợ với tốc độ lên tới 20 BMP cùng với một máy xếp rô-bốt tốc độ cao và một máy bọc căng tay xoay. 

Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, chúng tôi sản xuất thiết bị đóng bao và đóng gói xenluloza cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói xenluloza ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.