Xenluloza

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói và đóng bao xenluloza của mình.  Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy đóng bao FFS ngang, một máy xếp nén tự động, một máy bọc căng xoay được, v.v... Nhiều máy đóng bao có thể được hỗ trợ với tốc độ lên tới 20 BMP cùng với một máy xếp rô-bốt tốc độ cao và một máy bọc căng tay xoay. 

Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, chúng tôi sản xuất thiết bị đóng bao và đóng gói xenluloza cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.

Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói xenluloza ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Đóng bao

Máy đóng bao nén

Máy đóng kiện FFS dạng nằm ngang

HVS-400 Series

Dành cho các sản phẩm làm bằng dăm gỗ, rêu bùn, cellulose v.v…

Xuất thành các kiện có kích thước từ 2 ft3 – 4,5 ft3

Tối đa 7 bao/phút

Four-station baler

VP-410 Series

For products such as wood shavings, peat moss, cellulose, etc.

Produces 1ft3 –6 ft3 bales

Up to 6 bales/minute

Phủ màng co Bảo vệ

Máy phủ màng co

LH-400 Series

Giải pháp quấn pallet nhanh chóng là sử dụng xe moóc phủ màng co lên các kiện hàng

Không cần phải quay tấm pallet đang được tải

Tối đa 110 LPH