Vỏ bào

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói vỏ bào của mình. Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy nạp dung tích, một máy đóng bao FFS, một máy xếp thông thường, một máy bọc căng tay xoay, v.v... Máy đổ đầy bao khối lượng lớn FIBC, máy xếp rô-bốt và máy quấn màng cũng sẵn có. Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói vỏ bào cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Các máy đóng gói vỏ bào từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.  


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói vỏ bào ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.