Rêu bùn

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng bao và đóng gói rêu bùn của mình.  Các dây chuyền này có thể được trang bị một máy đóng bao dạng đứng (màng phẳng) chuyên tạo các bao cỡ vừa và nhỏ, một máy xếp nén tự động, một máy bọc căng xoay được, v.v... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng gói rêu bùn cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn.


Nếu các hoạt động của bạn bao gồm việc sản xuất các bao cỡ lớn, Premier Tech Chronos giới thiệu các hệ thống đóng gói cho các dạng bao khác nhau (bao gồm bao cỡ lớn và siêu lớn). Một giải pháp khác cho các bao cỡ vừa (sử dụng bao làm sẵn) là dùng máy đóng kiện bốn trạm. Nếu bạn sản xuất hỗn hợp rêu bùn, Premier Tech Chronos cũng có một giải pháp đóng bao bao gồm một máy nạp dung tích, một máy đóng bao FFS, một máy xếp thông thường, và một máy bọc căng hoặc máy quấn màng. Các máy đóng bao và đóng gói rêu bùn từ Premier Tech Chronos đều chính xác, nhanh và đáng tin cậy.


Ngoài các giải pháp đóng bao và đóng gói, Premier Tech Chronos có thể cung cấp các thiết bị thực địa và thiết bị xử lý. Nó bao gồm các sản phẩm như bừa, máy gặt chân không, dụng cụ nhặt rễ và gốc cây, nhiệt kế bùn, xe kéo bùn, ray tải, hệ thống sàng lọc, các dây chuyền trộn lẫn, máy xé bao & tạo xơ bùn, băng chuyền, cửa lật, v.v... 


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong dây chuyền đóng bao và đóng gói rêu bùn ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.