Cỏ ủ tươi

Những sản phẩm bên dưới là máy đóng gói mà Premier Tech Chronos tích hợp vào các dây chuyền đóng gói cỏ ủ tươi của mình.  Dây chuyền này được trang bị một máy đóng kiện bốn trạm, một máy xếp nén tự động, một máy bọc căng xoay được, v.v.... Nó có thể đạt tới tối đa 4 BPM. Premier Tech Chronos cung cấp thiết bị đóng gói cỏ ủ tươi mà bạn có thể tin tưởng. Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, Premier Tech Chronos sản xuất thiết bị đóng vao và đóng gói cỏ ủ tươi cho cả quy mô sản xuất nhỏ và lớn. 


Máy đổ đầy bao khối lượng lớn FIBC cũng sẵn có.


Xem danh sách đầy đủ về các thiết bị có thể được sử dụng trong đóng gói cỏ ủ tươi ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.