Thiết bị Xử lý Rêu bùn

Premier Tech Chronos (PTC) giới thiệu nhiều loại thiết bị dành cho các nhà sản xuất rêu bùn, ví dụ như các thiết bị thực địa và chế biến: máy bừa, máy thu hoạch chân không, máy nhặt gốc cây, nhiệt kế bùn, xe kéo bùn, ray tải, v.v.... PTC cũng có thể cung cấp các thiết bị đóng gói bao như các hệ thống cân định lượng, các máy đóng bao, máy xếp thông thường và rô-bốt, máy bọc căng, v.v.... Cho dù phạm vi dự án của bạn có như thế nào, PTC cũng giới thiệu các giải pháp chế biến đất trồng và xếp dỡ hàng rời cho cả quy mô sản xuất lớn và nhỏ.

Xem danh sách đầy đủ về các Thiết bị Thực địa Rêu bùn ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào mà bạn quan tâm.

Thiết bị Xử lý Rêu bùn

Máy bừa

Chuẩn bị bề mặt đầm lầy trước khi thu gom

Có sẵn nhiều loại máy bừa khác nhau: điểm quay, đĩa quay, thùng xúc, v.v…

Ghềng tải

Cầu dốc di động dùng cho xe có moóc cẩu phía trước để chất/dỡ hàng

Kiểm tra chất lượng than bùn

Xe moóc chở than bùn có công suất 1200 ft3.

Được trang bị hệ thống giảm xóc thủy lực.

Xe moóc chở than bùn

Xe moóc chở than bùn có công suất 1200 ft3

Được trang bị hệ thống giảm xóc thủy lực

Dụng cụ nhặt Rễ và Gốc cây

Khử bỏ chất thải từ bề mặt đầm lầy trước khi thu gom

Máy thu gom than bùn

SA-200 Series

Máy gặt được thiết kế để gom rêu than bùn khô từ các bãi than bùn