Tự động hóa nhờ công nghệ mới

Wyoming Sugar Company, LLC muốn tự động hóa dây chuyền đóng gói của mình bằng cách thay thế hoạt động đóng bao van bằng tay có cùng loại công nghệ, nhưng công suất cao hơn. Lúc đó, ba máy đóng gói có công suất 12 BPM (bao/phút) vẫn còn cần phải đặt bao lên trên vòi rót bằng tay.


Greg VanderVorste, Giám đốc bán hàng hiện trường tại Premier Tech Industrial Equipment Group (IEG), đã đề xuất thay thế hoạt động đóng bao van bằng một máy đóng bao miệng mở hoàn toàn tự động sử dụng hệt thống khép miệng bao kẹp đỉnh, theo đó cung cấp một giải pháp đóng bao hoàn toàn tự động.


Ông Gary Garcia, Tổng giám đóc tại Wyoming Sugar, đã cho Premier Tech IEG biết ông đàm tìm kiếm một nhà cung cấp có thẻ cung cấp giải pháp toàn diện, từ hệ thống cân định lượng tới máy phủ màng căng. Ông Garcia nói: “Chúng tôi đã chọn Premier Tech IEG vì lý do đó, Premier Tech IEG tới, đề xuất một giải pháp thông minh, và chúng tôi chọn họ”. “Với bất kỳ dự án lắp đặt mới, một vài điều chỉnh nhỏ là không thể tránh khỏi, nhưng họ đã cung cấp rất nhiều hỗ trợ cho chúng tôi, và chúng tôi chắc chắn có thể hoàn thành dự án của mình thành công. Lúc đầu, chúng tôi chỉ kỳ vọng đạt công suất 12 BPM, và công suất dây chuyền hiện tại của chúng tôi đạt mức 15-16 BPM, ngoài sự mong đợi. Giống rất nhiều công ty ngày nay, nếu muốn trở nên cạnh tranh chúng tôi luôn phải tìm cách hạ chi phí vận hành. Tôi tin rằng chúng tôi đã đạt được mục tiêu quan trọng này.”


Premier Tech IEG đã lắp đặt một cân trợ động UBM-1030 Series phía trên máy đóng bao miệng mở PTS-1500 Series, một ngăn xếp khay rô bốt AR-200 Series, và một máy phủ màng co LW-470 Series thiết kế mới nhất. Premier Tech IEG không chỉ cung cấp giải pháp đóng gói, mà còn cung cấp mọi chủng loại thiết bị tích hợp hiệu năng cao.