Privacy beleid

1. Privacy beleid

Als u een van de websites van Premier Tech bezoekt, accepteert u het huidige privacy beleid (het "Premier Tech Privacy beleid"). Indien u niet akkoord gaat met het privacy beleid van Premier Tech, verzoeken wij u niet verder te gaan op de websites van Premier Tech en ons geen gegevens te verstrekken. Dit privacy beleid van Premier Tech heeft voorrang op alle eerdere privacy beleidsregels die mogelijk deel uitmaakten of blijven maken van een van de websites van Premier Tech.

Het privacy beleid van Premier Tech is bedoeld om onze praktijken te beschrijven in verband met de van u en/of over u verkregen gegevens en om ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe Premier Tech de genoemde gegevens beheert. Het privacy beleid van Premier Tech is van toepassing op alle websites van de Premier Tech-bedrijvengroep (gezamenlijk "Premier Tech") en op alle situaties waarin een Premier Tech entiteit gegevens verzamelt en bewaart. Met andere woorden, het privacy beleid van Premier Tech is erop gericht te beschrijven hoe Premier Tech ervoor zorgt dat de gegevens correct worden gebruikt en beschermd.

We hebben geprobeerd het privacy beleid van Premier Tech zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat het begrijpelijk en toegankelijk blijft. Als u niet bekend bent met de termen die wij gebruiken, zoals "cookies", "IP-adres" en "browser", of als u vragen hebt over het privacy beleid van Premier Tech of over de inhoud van het privacy beleid van Premier Tech, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Uw privacy is belangrijk voor Premier Tech en wij nodigen u uit om de tijd te nemen om onze praktijken te leren kennen.

2. Premier Tech en persoonlijke gegevens

Premier Tech houdt zich niet bezig met het verstrekken van persoonsgegevens. Mede hierdoor zal Premier Tech uw gegevens niet analyseren of verwerken op een wijze die verder gaat dan hetgeen noodzakelijk is om u diensten en producten van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden. Dit betekent dat wij uw gegevens NIET gebruiken om u te controleren of te profileren op een manier die verder gaat dan wat nodig is voor onze activiteiten.

3. De gegevens die we verzamelen

We kunnen u vragen om bepaalde gegevens te verstrekken bij de aankoop van onze producten en diensten en we zullen automatisch bepaalde gegevens verzamelen wanneer u de websites van Premier Tech gebruikt. In wezen zullen wij gegevens verzamelen en opslaan voor zover dat nodig is om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren of voor zover dit wettelijk vereist is. In alle gevallen is het verzamelen van uw gegevens en het gebruik van technologische processen om dit te doen, indien van toepassing, altijd om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn en om ons te helpen de bruikbaarheid van onze websites en uw ervaring als klant van Premier Tech en/of als gebruiker van onze websites te beheren en te verbeteren.

U kunt er te allen tijde voor kiezen om sommige of alle gevraagde gegevens niet te verstrekken en wij respecteren dat volledig. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zullen zijn om u de gevraagde website toegang en/of een volledig inzicht in onze diensten en/of producten te kunnen geven.

Tot slot willen we u erop wijzen dat we nooit gevoelige persoonlijke gegevens op onze websites nodig hebben, zoals informatie met betrekking tot ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, etc., omdat dit niet relevant is voor onze zakelijke relatie. We hebben ook geen gegevens nodig over kinderen onder de zestien jaar.

3.1 De gegevens die wij van u verzamelen

De meeste diensten, waaronder de toegang tot websites en producten die wij aanbieden, vereisen dat wij slechts een beperkte hoeveelheid gegevens verzamelen. In dergelijke gevallen eisen wij dat u ons uw naam, een manier om contact met u op te nemen (zoals een telefoonnummer of een e-mailadres) en, indien van toepassing, de nodige betalingsgegevens en een postadres of een leveringsadres voor de producten of de uitvoering van de diensten.

Als u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven of vraagt om marketingdocumenten en gegevens over onze producten en diensten te ontvangen, hebben we uw naam, een e-mailadres en gegevens over uw interesses nodig om u van de relevante informatie te kunnen voorzien. Dezelfde gegevens zijn nodig als u meer informatie vraagt over onze producten en diensten tijdens "offline" evenementen zoals beurzen of als u telefonisch contact met ons opneemt.

Als u een feitelijke of potentiële zakenpartner bent, verzamelen wij basiscontactgegevens over de personen die met ons in contact staan, zoals hun naam, functiebenaming en contactgegevens.

Als u solliciteert voor een functie bij Premier Tech, verzamelen wij de gegevens die u ons via onze websites of anderszins verstrekt, zoals uw cv en de sollicitatieformulieren die u eventueel invult.

Via onze websites verzamelen we basisgegevens die gewoonlijk via websites worden verzameld, zoals gegevens met betrekking tot uw browser en apparaat, uw IP-adres, informatie die via cookies wordt verzameld en als de locatiefuncties van uw apparaat zijn ingeschakeld, verzendt u mogelijk locatiegegevens naar ons. Zoals de meeste bedrijven gebruiken wij cookies op onze websites. In sommige gevallen kunnen we gebruik maken van webanalysediensten van derden, zoals Google Analytics, die ook cookies en soortgelijke technologieën kunnen gebruiken om gegevens te verzamelen (zoals IP-adressen) om het gebruik van en de interactie met de websites en hun functionaliteiten te evalueren.

Google Inc.,1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, is de aanbieder van webanalysediensten Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de websites van Premier Tech, indien van toepassing, wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google verbindt zich ertoe de toepasselijke privacy voorschriften na te leven en Google is geregistreerd bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Sommige van onze websites maken ook gebruik van oplossingen en diensten van Cvent, 1765 Greensboro Station Place, Tysons Corner, Virginia 22102, Verenigde Staten. De informatie die via de oplossingen en diensten van Cvent wordt verwerkt, kan, indien van toepassing, naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Cvent verplicht zich tot het naleven van de van toepassing zijnde privacyregels en is geregistreerd bij het programma Privacy Shield van het Amerikaanse ministerie van Handel.

3.1.1 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. Ze dienen om onze websites gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken en om het gebruik van onze websites te meten. U kunt de aanvaardbare instellingen voor cookies zelf in uw browser opgeven.

3.2 De gegevens die we ontvangen van andere bronnen

Wij kunnen uw gegevens van onze partners ontvangen wanneer u onze producten of diensten van deze partners koopt, met name wanneer Premier Tech verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diensten of de levering van de producten aan u of voor de toepassing van de garanties met betrekking tot de producten. In deze situaties zullen onze partners ons voorzien van uw naam, een manier om contact met u op te nemen (zoals een telefoonnummer of een e-mailadres) en de nodige informatie om de producten af te leveren of de diensten te verlenen, zoals een post- of leveringsadres.

We kunnen ook gegevens over u ontvangen uit databases die publiekelijk beschikbaar zijn en als u solliciteert naar een functie bij Premier Tech en als de functie dat rechtvaardigt, kunnen we ook publiekelijk beschikbare gegevens verzamelen, zoals gegevens die u beschikbaar stelt op social media-platforms.

Bovendien, als u ervoor kiest om met ons te communiceren of verbinding met ons te maken via social media, kunnen bepaalde openbare gegevens van uw social media-account met ons worden gedeeld.

4. Ons gebruik van de gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u zo efficiënt mogelijk van onze producten en diensten te voorzien.

Meer specifiek kunnen wij uw gegevens gebruiken: 

 • om met u te communiceren, met name om uw verzoeken en vragen te beantwoorden en deze communicatie op uw situatie af te stemmen;
 • om klantenondersteuning te bieden en contact met u op te nemen in verband met de producten en diensten die u koopt, met name om veiligheids- en onderhoudsredenen;
 • om uw bestelling te verwerken en uit te voeren, met inbegrip van de levering en uitvoering van diensten ter plaatse, en om de status van de bestelling mee te delen;
 • om een account aan te maken, te beheren en met u te communiceren (inclusief het gebeurtenissenlogboek voor uw producten);
 • om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten, evenementen, promoties en marketingcommunicatie;
 • om u toegang te verschaffen tot onlinediensten en -functionaliteiten;
 • om uw sollicitaties te evalueren en om vooruitgang te boeken in en eventueel het wervingsproces af te ronden;
 • in het algemeen om onze activiteiten uit te voeren, te evalueren en te verbeteren, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en processen of het verbeteren van de huidige, het uitvoeren van marktonderzoek en het optimaliseren van onze marketing en bereik praktijken en het beheren van onze websites;
 • om onze klanten en onze activiteiten te beschermen tegen risico's en ongeoorloofde handelingen, met name door uw identiteit te verifiëren wanneer dit nodig is voor veiligheidsdoeleinden;
 • om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, vereisten, normen en beleidslijnen.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden, die we zullen identificeren op het moment van verzamelen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens door Premier Tech is doorgaans dat wij een legitiem zakelijk belang hebben om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In andere gevallen is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens een van de volgende: 

 • uitvoering van een contract met u of een relevante partij;
 • na het verkrijgen van uw toestemming (in dat geval kunt u deze te allen tijde intrekken); of
 • naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Indien van toepassing, zal van u toestemming worden gevraagd als een van de stappen in het proces voor het indienen van uw gegevens of uw verzoek om gebruik te maken van een van onze diensten. Zo zal uw toestemming worden gevraagd voor het verzamelen van uw gegevens als onderdeel van het registratieproces voor onze nieuwsbrief, net zoals dit wordt gedaan om u toegang te geven tot de Premier Tech-websites.

5. Hoe wij uw gegevens delen en overdragen

5.1 Delen van uw gegevens

In de meeste gevallen worden uw gegevens niet gedeeld met entiteiten buiten de Premier Tech-bedrijvengroep.

In sommige omstandigheden kunnen we het delen van uw gegevens met andere entiteiten niet vermijden, bijvoorbeeld als u diensten nodig hebt die Premier Tech niet rechtstreeks levert, maar via zakelijke partners. In dergelijke gevallen zijn de entiteiten met wie we een deel van uw gegevens delen verplicht om uw gegevens alleen te gebruiken of openbaar te maken voor de uitvoering van de diensten die we van hen vragen.

Indien nodig kunnen uw gegevens worden gedeeld met:

 • de entiteiten binnen de Premier Tech-groep;
 • dienstverleners die wij gebruiken om namens ons diensten te verlenen;
 • dienstverleners die diensten verlenen aan Premier Tech die worden gebruikt in de processen met betrekking tot de producten en diensten die u van ons koopt;
 • autoriteiten en andere publieke entiteiten in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Bij de selectie van onze serviceproviders, met name die welke digitale oplossingen bieden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, besteden wij veel aandacht aan de mate waarin zij zich houden aan privacywetten, zoals de algemene verordening gegevensbescherming, en aan de naleving van privacy principes.

5.2 Overdracht van uw gegevens

Premier Tech is actief in vele landen en heeft haar hoofdkantoor in Canada. Hierbij en zelfs als wij ernaar streven de verwerking van gegevens te concentreren in elke lokale entiteit die de gegevens nodig heeft, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan andere entiteiten van de Premier Tech-bedrijvengroep, met name het Canadese hoofdkantoor. De Europese Commissie keurt de doorgifte van gegevens aan Canada goed, omdat zij van mening is dat de Canadese privacywetgeving voldoet.

De wereldwijde activiteiten van Premier Tech kunnen leiden tot de overdracht van gegevens naar een land met mogelijk verschillende wetten op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer dit zich voordoet, nemen we maatregelen om die informatie te beschermen, met name door al onze dochterondernemingen te dwingen het Premier Tech privacy beleid na te leven en door gegevens alleen door te geven voor relevante zakelijke doeleinden.

6. Uw controle over uw gegevens en uw keuzes met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Een belangrijk onderdeel van onze filosofie met betrekking tot privacy is ervoor te zorgen dat u zich op uw gemak voelt met wat er met uw gegevens gebeurt. Wij nodigen u daarom uit om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of als u toegang wilt krijgen tot uw gegevens, deze wilt corrigeren of, in sommige gevallen, wilt wissen en als u wilt kiezen hoe wij uw gegevens willen gebruiken, bijvoorbeeld door het beheren van de parameters met betrekking tot hoe wij met u communiceren. Wij zullen ons best doen om snel aan uw verzoek te voldoen.

Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de betreffende bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7. Het bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Dit betekent meestal dat de gegevens worden bewaard zolang wij een duurzame relatie met u hebben en voor een bepaalde periode daarna zoals kan worden vereist onder de van toepassing zijnde wetten.

8. De bescherming van uw gegevens

Zoals bij al haar activiteiten gebruikt Premier Tech geavanceerde technologieën en oplossingen bij de verwerking van uw gegevens om de bescherming en integriteit ervan te waarborgen. We werken samen met een aantal van de beste serviceproviders ter wereld en we vertrouwen op experts om zowel digitale als fysieke beveiligingen te gebruiken.

Niettemin kunnen de beste veiligheidsinspanningen geen bescherming bieden tegen alle risico's tijdens de overdracht van gegevens via internet en kunnen er nog steeds lacunes in de beveiliging bestaan. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk en wij nodigen u uit om altijd voorzichtig te zijn bij het verzenden van gegevens op het internet.

9. Updates van het privacy beleid van Premier Tech

We kunnen het privacy beleid van Premier Tech van tijd tot tijd bijwerken om het aan te passen aan wijzigingen in onze activiteiten en/of in de toepasselijke regelgeving. De updates zullen op deze pagina worden weergegeven en, indien de wijzigingen ten opzichte van een update significant zijn, zullen wij u hiervan op een meer prominente wijze op de hoogte stellen.

10. Het gedeelte dat buiten onze span of control valt...

Aangezien onze producten soms worden verkocht via een netwerk van leveranciers en partners, dient u er rekening mee te houden dat deze leveranciers en partners hun eigen privacy beleid en bijbehorende praktijken zullen hebben.  Hoewel we zorgvuldig te werk gaan bij de selectie van onze leveranciers en partners, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor hun privacy beleid en bijbehorende praktijken. Daarom nodigen wij u uit om hun privacy beleid te controleren voordat u gegevens aan deze entiteiten verstrekt. Hetzelfde geldt voor links die wij kunnen plaatsen naar websites die geen websites van Premier Tech zijn.

Premier Tech kan ook YouTube-video's bevatten die vanaf de websites van Premier Tech kunnen worden bekeken, of video's beschikbaar stellen via het YouTube-kanaal van Premier Tech. In dergelijke gevallen kan YouTube uw gegevens verzamelen en nodigen wij u uit om haar privacy beleid te controleren voordat u gebruik maakt van haar diensten of gegevens aan YouTube toezendt. YouTube is een dienst van Google Inc., 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Uw door YouTube verzamelde gegevens kunnen worden verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacy beleid van Premier Tech, als u toegang wilt krijgen tot uw gegevens of als u uw parameters wilt beheren, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen:

Premier Tech Digital Limited
1, Avenue Premier
Rivière-du-Loup, QC,
Canada, G5R 6C1

Email: [email protected]

Laatst bijgewerkt: 29 mei 2018