B.A.G. Equip

logo_brands_bagequip_470x257px.jpg

Premier Tech đã mua lại B.A.G. Equip năm 2000. Theo sau thương vụ mua lại W.G. Durant (một hãng sản xuất thiết bị đóng gói có khóa), bước đi hiển nhiên tiếp theo của Công ty là phải có được dây chuyền sản xuất thiết bị nạp liệu FIBC, từ đó mở rộng danh mục sản phẩm của mình. Qua nhiều năm, Premier Tech đã tích hợp các công nghệ này vào trong danh mục sản phẩm của mình.

Nếu bạn sở hữu thiết bị của B.A.G. Equip equipment, Premier Tech sẽ cung cấp phụ tùng chính hãng và đầy đủ dịch vụ sau bán cho nhãn hàng này. Theo đó, người dùng thiết bị B.A.G. Equip có thể tiếp cận với một đội hậu mãi chuyên nghiệp trên phạm vi toàn cầu.