Để thiết bị đạt được hiệu suất tối đa đòi hỏi nhân viên vận hành và đội ngũ bảo trì phải được đào tạo. Do vậy, trong quá trình chạy thử thiết bị, Premier Tech sẽ gửi các nhân viên kỹ thuật chuyên môn để hướng dẫn đào vận hành cơ bản và bảo trì không tính thêm phí.

Các chương trình đào tạo chuyên sâu do Bộ phận phụ trách phụ kiện và dịch vụ của Premier Tech cung cấp. Ví dụ, Premier Tech có thể cung cấp cho bạn khóa đào tạo do chuyên viên hướng dẫn, như đào tạo lý thuyết,đào tạo thực hành với tài liệu , videos và hướng dẫn thực tế tại nhà máy. Các chương trình đào tạo bao gồm hướng dẫn vận hành, điều chỉnh, bảo trì và khắc phục sự cố.

Nếu bạn muốn nhận được một xác nhận đào tào đã tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn, hãy trả lời Bảng điều tra đào tạo bằng cách nhấn vào đây.

Lợi ích từ đào tạo:

  • Điều chỉnh tốt hơn
  • Chuyển đổi sản phẩm nhanh hơn
  • Khắc phục sự cố dễ dàng hơn
  • Bảo trì phù hợp
  • Tăng năng suất