Erin Screen Systems

logo_brands_erin_470x257px.jpg

Premier Tech đã mua lại Erin Screen Systems năm 1997, hai năm sau ngày ký thỏa thuận liên minh chiến lược với Erin Screen Systems. Bởi vì công ty này chuyên sản xuất các hệ thống tái chế C&D và phân loại, Premier Tech đã tích hợp các công nghệ này vào danh mục sản phẩm của mình và gia nhập thị trường mới.

Công ty hiện giờ đang hoạt động dưới tên Erin Recycling. Nếu bạn sở hữu thiết bị của Erin Screen Systems, Premier Tech sẽ cung cấp phụ tùng chính hãng và đầy đủ dịch vụ sau bán cho nhãn hàng này. Theo đó, người dùng thiết bị Erin Screen Systems có thể tiếp cận với một đội hậu mãi chuyên nghiệp trên phạm vi toàn cầu.